Bulgarisch Englisch Deutsch
Мрежови адаптер
Нет.Хоум KNX/EHS мрежовият адаптър позволява свързване в мрежата и управление на сензори, актори и интерфейси. Мрежовият адаптър има 4 неизолирани, потенциално несвързани бинерни входа, които могат да се използват и като изолирани 230V входове. Мрежовият адаптър има един изход за захранване 12V DC (до 50 mA). Мрежовият адаптър може да управлява до 4 различни устройства и контролери едновременно. Мрежовият адаптер може да бъде захранен и външно 10-50V DC. Мрежовият адаптър е "plug and play", може обаче да се конфигурира с помощта на компютърна програма (PC център).

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-50V DC
Входове: до 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline или TP, 1x 12 V DC захранване
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 16 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя (B-PL100-UP)
Ръководство за потребителя (B-PL100-DC-UP)

Модел Описание
B-PL100-UP Мрежов адаптър UP (захранване 85-264V AC)
B-PL100-DC-UP Мрежов адаптър UP (захранване 10-50V AC)

PL-термостст/таймер
Нет.Хоум "PL-термостст/таймер UP" служи за управление на отоплението в помещението. Може да се настройва с "PC център", както и с "SMS център" (дневна и седмична настройка) и управлява по Powerline. С това се осигурява пълен контрол на отоплението през всички Нет.Хоум интерфейси (вкл. GSM). Допълнително часовникът може да се използва и за таймер. Локалното управление може да става например с бутон.

Технически данни
Захранване BAU: 85-264V AC, 50-60 Hz
Захранване термометър/часовник: 3V DC (литиева батерия)
Входове: 1x цифров вход, 1x Powerline
Изходи: 1x Powerline
Точност на отчитчне: 0,5°C
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 16 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя

Модел Описание
S-PL100TH-UP PL-термостст/таймер UP

RF-бутон/сензор
Нет.Хоум "RF-бутон/сензор UP" разполага с 4 входа за отдалечено управление чрез бутони или сензори. Връзката с PL-мрежата е през един или повече RF-интерфейса (868,3 MHz). Може да се настройва с "PC център" също през RF-интерфейс.

Технически данни
Захранване: 3V DC (литиева батерия)
Входове: 4x цифрови входове, 1x 868,3 MHz приемник
Изходи: 1x 868,3 MHz предавател
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 16 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
RF-интерфейс

Модел Описание
S-RF100BS-UP RF-бутон/сензор UP

Мобилен RF-бутон
Нет.Хоум "Мобилен RF-бутон" разполага с до 4 входа/бутона за дистанционно управление. Връзката с PL-мрежата е през един или повече RF-интерфейса (868,3 MHz). Може да се настройва с "PC център" също през RF-интерфейс.

Технически данни
Захранване: 3V DC (литиева батерия)
Входове: 1-4x бутона, 1x 868,3 MHz приемник
Изходи: 1x 868,3 MHz предавател
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Размери: (В x Ш x Д) 60 x 30 x 9 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
RF-интерфейс

Модел Описание
S-RF100MB-1 Мобилен RF-бутон (1x)
S-RF100MB-2 Мобилен RF-бутон (2x)
S-RF100MB-3 Мобилен RF-бутон (3x)
S-RF100MB-4 Мобилен RF-бутон (4x)

RF-магнитен контакт
Нет.Хоум "RF-магнитен контакт" разполага с 1 вход за магнитен контакт. Съобщава отваряне и затваряне на контакта. Връзката с PL-мрежата е през един или повече RF-интерфейса (868,3 MHz). Може да се настройва с "PC център" също през RF-интерфейс.

Технически данни
Захранване: 3V DC (литиева батерия)
Входове: 1x цифров вход за магнитен контакт, 1x 868,3 MHz приемник
Изходи: 1x 868,3 MHz предавател
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Размери: (В x Ш x Д) 70 x 35 x 20 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
RF-интерфейс

Модел Описание
S-RF100MC RF-магнитен контакт