Bulgarisch Englisch Deutsch
Актор за превключване
Нет.Хоум "Актор за превключване 1x 16A UP" разполага с KNX/EHS (Powerline или TP) функционалност както и индиректно с GSM/SMS функционалност. Той превключва (Вкл./Изкл.) товари до 16A (NO - нормално отворен контакт) и може да се конфигурира с "PC център".

Един ключ, бутон или сензор могат да бъдат свързани на неговите бинерни входове. Сензорът се захранва от неговия 12V DC изход. Той може да бъде превключван и отдалечено по мрежата за ток (Powerline) или по TP от "Мрежов адаптър", "SMS център", "SMS център IR", "IR-интерфейс" или от "PC център", както и да изпраща SMS-и чрез "SMS център" или "SMS център IR".

Акторът за превключване се доставя конфигуриран.

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC
Входове: 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline, 1x 16A реле (NO - нормално отворен контакт), 1x 12 V DC захранване
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя

Модел Описание
A-SW100-UP Актор за превключване 1x16A UP

Актор за превключване
Нет.Хоум "Актор за превключване 1x 8A NC UP" разполага с KNX/EHS (Powerline или TP) функционалност както и индиректно с GSM/SMS функционалност. Той превключва (Вкл./Изкл.) товари до 8A (NC - нормално затворен контакт) и може да се конфигурира с "PC център".

Един ключ, бутон или сензор могат да бъдат свързани на неговите бинерни входове. Сензорът се захранва от неговия 12V DC изход. Той може да бъде превключван и отдалечено по мрежата за ток (Powerline) или по TP от "Мрежов адаптър", "SMS център", "SMS център IR", "IR-интерфейс" или от "PC център", както и да изпраща SMS-и чрез "SMS център" или "SMS център IR".

Акторът за превключване се доставя конфигуриран.

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC
Входове: до 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline, 1x 8A реле (NC - нормално затворен контакт), 1x 12 V DC захранване
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя

Модел Описание
A-SW100-NC-UP Актор за превключване 1x 8A UP

Актор за превключване 2x
Нет.Хоум "Актор за превключване 2x 10A UP" разполага с KNX/EHS (Powerline или TP) функционалност както и индиректно с GSM/SMS функционалност. Той превключва (Вкл./Изкл.) два товара до 10A (NO - нормално отворени контакти) всеки и може да се конфигурира с "PC център".

Един ключ, бутон или сензор могат да бъдат свързани на неговите бинерни входове. Сензорът се захранва от неговия 12V DC изход. Той може да бъде превключван и отдалечено по мрежата за ток (Powerline) или по TP от "Мрежов адаптър", "SMS център", "SMS център IR", "IR-интерфейс" или от "PC център", както и да изпраща SMS-и чрез "SMS център" или "SMS център IR".

Акторът за превключване се доставя конфигуриран.

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC
Входове: до 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline или TP, 2x 10A реле (NO - нормално отворен контакт), 1x 12 V DC захранване
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя

Модел Описание
A-DSW100-UP Актор за превключване 2x10A UP

Актор за димиране
Нет.Хоум "Актор за димиране 315W UP" разполага с KNX/EHS (Powerline или TP) функционалност както и индиректно с GSM/SMS функционалност. Той димира (0-100%) товари до 315W и може да се конфигурира с "PC център".

Един бутон или сензор могат да бъдат свързани на неговите бинерни входове. Сензорът се захранва от неговия 12V DC изход.

Той може да бъде управляван и отдалечено по мрежата за ток (Powerline) или по TP от "Мрежов адаптър", "SMS център", "SMS център IR", "IR-интерфейс" или от "PC център", както и да изпраща SMS-и чрез "SMS център" или "SMS център IR".

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC
Входове: до 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline или TP, 1x 315W диммер, 1x 12 V DC захранване
Мощност на лампата: 25 W/ VA … 315 W/ VA
- 230 V лампи с нажежаема жичка (резистивен товар)
- Високоволтови халогенни лампи (резистивен товар)
- Електронни трансформатори (капацитивен товар)
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя

Модел Описание
A-D100-UP Актор за димиране 1x315W UP

Актор за управление
Нет.Хоум "Актор за управление 1-10V/0-10V UP" е устройство за управление на електронни баласти. Акторът разполага и с KNX/EHS (Powerline или ТР) функционалност както и индиректно с GSM/SMS функционалност.

Акторът може да се конфигурира с "PC център".

На дигиталните входове на актора може да се свърже ключ, бутон или сензор. Сензорът се захранва 12V DC изход на актора.

Акторът може да бъде управляван и отдалечено по мрежата от "Мрежов адаптър", "IR-интерфейс", "SMS център" или от "PC център", както и да изпраща SMS-и чрез "SMS център"."

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC
Входове: 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline или TP, 1x 1-10V DC (current sink) 50mA или 0-10V DC (current source) 25mA, 1x 12 V DC захранване
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя

Модел Описание
A-D100A-UP Актор за управление 1x 1-10V/0-10V UP

Актор за управление
Нет.Хоум "Актор за управление на димер UP" е устройство за управление на димери с управляеми бинерни входове. Акторът разполага и с KNX/EHS (Powerline или ТР) функционалност както и индиректно с GSM/SMS функционалност.

Акторът може да се конфигурира с "PC център".

На дигиталните входове на актора може да се свърже ключ, бутон или сензор. Сензорът се захранва 12V DC изход на актора.

Акторът може да бъде управляван и отдалечено по мрежата от "Мрежов адаптър", "IR-интерфейс", "SMS център" или от "PC център", както и да изпраща SMS-и чрез "SMS център"."

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC
Входове: 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline или TP, 2x 10A реле, 1x 12 V DC захранване
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация

Модел Описание
A-D100C-UP Актор за управление на димер UP

Актор за щори
Нет.Хоум "Актор за щори 1x16A UP" разполага с KNX/EHS (Powerline или TP) функционалност както и индиректно с GSM/SMS функционалност. Той превключва (Нагоре/Надолу) товари до 16A и може да се конфигурира с "PC център".

Един бутон или сензор могат да бъдат свързани на неговите бинерни входове. Сензорът се захранва от неговия 12V DC изход.

Той може да бъде управляван и отдалечено по мрежата за ток (Powerline) или по TP от "Мрежов адаптър", "SMS център" или от "PC център", както и да изпраща SMS-и чрез "SMS център".

Технически данни
Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC
Входове: до 4 потенциално несвързани контакти, 1x Powerline или TP
Изходи: 1x Powerline или TP, 1x 16A щори, 1x 12 V DC захранване
Работна температура: 0 °C - + 50 °C
Клас на защита: IP 20
Място на монтаж: в разклонителна или друга кутия
Монтаж: от квлифициран електротехник
Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm
CE знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Документация
Ръководство за потребителя

Модел Описание
A-J100-UP Актор за щори 1x16A UP